Proffsen ser helheten

Vad byggställning kostar per detalj eller per kilogram är ointressant. Vad som räknas är säkerhet, din totalekonomi och produktiviteten som är inbyggt i systemet. Det är alltså på sista raden som du upplever fördelarna med Plus8 Universalställning. Lägg till överlägsen livslängd så vet du att Plus8 kommer att leverera inkomster under lång tid.

pile

Färre och lättare delar
Ju färre delar en byggställning består av, desto snabbare går det montera och riva den. Om varje komponent dessutom har lägre vikt – ja, då går det förstås ännu snabbare. Det är precis vad Plus8 handlar om: färre och lättare delar.

Billigare transporter
Baserat på den optimerade designen kan ett normalt ställningsbygge med Plus8 väga mindre än två tredjedelar än motsvarande traditionella system. Det ger snabbt stora besparingar genom minskade transportkostnader. Dessutom packas och staplas Plus8 supereffektivt vid transport då systemet är frakt optimerat så lufttransporterna är så nära noll man kan komma.

Snabbare montering och demontering
Den låga komponentvikten och smarta konstruktionsmöjligheter gör det möjligt att montera och riva mycket snabbare jämfört med andra system. Dessutom behöver du bygga färre detaljer med Plus8. Tänk på vad detta innebär i tidsbesparingar och lönekostnader.

Säkrare konstruktioner
Men hur går det med säkerheten om man bygger ställning med färre och lättare delar? Utmärkt, säkerhet har varit Plus8:s ledstjärna sedan starten 1983, du uppnår samma styrka med färre och lättare delar. Det ger också en lägre total egentyngd, vilket innebär att du kan bygga extremt höga och säkra ställningskonstruktioner med Plus8.

Ergonomi är mer än låg komponentvikt  
Att bygga ställning är ett tungt jobb. Människa och funktion måste gå hand i hand. Det krävs god ergonomi som värnar om människors hälsa, det gör arbetet trivsammare och säkrare. Förutom få och lätta komponenter behövs komponentbalans, stabilitet, flexibilitet och visuell lås- och säkerhetskontroll – allt noga uttänkt och sammanvägt med Plus8.

Bra för människor, miljö och ekonomi
Du behöver alltså aldrig välja mellan ergonomi, miljö eller ekonomi med Plus8 Universalställning. Genom att erbjuda lägsta möjliga totalvikt kan vi maximera din ekonomi och samtidigt minska belastningsskadorna och miljöpåverkan. Där har du det unika med Plus8 i ett nötskal!

smartie
När effektivitet efterfrågas!

Vi berättar gärna mer om hur du bäst drar nytta av fördelarna med Plus8.

Kontakta oss
Vi utbildar inom ställning

På våra service- och kompetenscentra bedriver vi både teoretiska och praktiska utbildningar för alla med intresse för ställningsbranschen.

Läs mer om vårt företag