I ständig utveckling sedan 1983

Plus8 är en familjeägd företagsgrupp inom ställningsentreprenadbranschen, grundad 1983. Vår huvudsakliga verksamhet är konstruktion, tillverkning och försäljning av byggställning med fokus på miljö, ergonomi, säkerhet, kvalitet och produktivitet.

Plus8 parts

Kundnära service Tack vare vår erfarenhet och breda kunskap kan vi erbjuda optimala lösningar på alla problem en ställningsentreprenör kan ställas inför. Att hjälpa våra partners med lösningar vid komplicerade objekt ser vi som en självklar service – från teknisk rådgivning, ritningsunderlag, beräkningar till annan behövlig information.

Pedagogiska instruktioner
Man kan bygga nästan oändligt många konstruktionslösningar för olika ändamål med hjälp av våra monteringsinstruktioner och vår lasthandbok. Där finns tillåtna belastningar för de olika komponenterna samt tillåtna bygghöjder för en mängd olika ställningskombinationer och lastklasser.

Kostnadsfri support!
Ibland räcker inte våra skriftliga instruktioner och då står vår tekniska support till tjänst. Ofta gäller det svåra strukturer som torn av olika slag, t.ex. lasttorn, vattentorn eller kyrktorn, men även konstruktioner för komplicerade fasader, broar, gruvschakt eller industrianläggningar. Vår tekniska service tar inte bara fram beräkningarna, utan även säkra och solida lösningar tillsammans med våra partners.

Professionell utbildning
I samverkan med Stib arrangerar vi ett brett utbud av utbildningar inom flera ställningsrelaterade områden. Utbildningarna bedrivs på våra service- och kompetenscentra, där vi även erbjuder möjligheten att prova på att bygga Plus8-ställning under vår vägledning.

Smartaste byggställningen
människor
Att jobba med ställning är slitsamt för kroppen. Tänk då vad färre och lättare lyft varje dag kan göra för människors arbetsmiljö och hälsa - För att inte tänka på vad färre och lättare detaljer har för inverkan på miljön.
miljö
Med Plus8 drar du ned på både materialvikt och transporter tack vare vårt systems unika design, dess ökade hållfasthet i kombination med lägre komponentvikt och fraktoptimering.
ekonomi
Det går snabbare att resa och riva ställning med färre och lättare delar. Ännu snabbare när det är så enkelt som med Plus8.
Plus8-för Proffsen!
När effektivitet efterfrågas!

Vi berättar gärna mer om hur du bäst drar nytta av fördelarna med Plus8.

Kontakta oss
Vi utbildar inom ställning

På våra service- och kompetenscentra bedriver vi både teoretiska och praktiska utbildningar för alla med intresse för ställningsbranschen.

Läs mer om vårt företag