Dokument

Smarteste stillas
människor
Å jobbe med stillas er tungt for kroppen. Tenk deg så hva færre og lettere løft hver dag kan gjøre for folks arbeidsmiljø og helse – Å for ikke å tenke på hva færre og lettere deler har å si for påvirkning av miljøet.
miljö
Med Plus8 reduserer du både materialvekt og transport takket være systemets unike design. Den økte styrken kombinert med lavere komponentvekt og fraktoptimalisering gjør systemet unikt.
ekonomi
Det er raskere å sette opp og rive stillas med færre og lettere deler. Enda raskere når det er så enkelt som med Plus8.
Plus8-for proffene!
Når effektivitet er etterspurt!

Vi er glade for å fortelle deg mer om hvordan du best kan dra nytte av fordelene med Plus8.

KONTAKT OSS
Vi utdanner oss til stillas

På våre service- og kompetansesentre tilbyr vi både teoretisk og praktisk opplæring for alle med interesse for stillasbransjen.

LES MER OM VÅRT SELSKAP