Proffene ser det store bildet

Hva stillas koster per del eller per kilo har ingen interesse. Det som teller er sikkerhet, totaløkonomi og produktiviteten som er innebygd i systemet. Så det er på bunnlinjen at du opplever fordelene med Plus8 Universal Position. Legg til overlegen levetid, og du vet at Plus8 vil levere inntekter i lang tid.

pile

Færre og lettere deler
Jo færre deler et stillas består av, jo raskere kan det monteres og rives. Hvis hver komponent også har en lavere vekt - vel, så går det selvfølgelig enda raskere. Det er akkurat det Plus8 handler om: Færre og lettere deler.

Billigere transport
Basert på den optimaliserte designen, kan et normalt stillas med Plus8 veie mindre enn to tredjedeler kontra tilsvarende tradisjonelle systemer. Dette fører raskt til store besparelser gjennom reduserte transportkostnader. I tillegg er Plus8 pakket og stablet supereffektivt under transport ettersom systemet er fraktoptimalisert, slik at lufttransporten er så nær null som du kan komme.

Raskere montering og demontering
Den lave komponentvekten og smarte designmuligheter gjør det mulig å montere og rive mye raskere sammenlignet med andre systemer. I tillegg må du bygge med færre deler med Plus8. Vurder hva dette betyr i tidsbesparelser og lønnskostnader.

Sikrere konstruksjoner
Men hva med sikkerheten hvis du bygger stillas med færre og lettere deler?
Sikkerhet har vært Plus8s ledende prinsipp siden starten i 1983, du oppnår samme styrke med færre og lettere deler. Det gir også en lavere totalvekt, noe som betyr at du med plus8 kan bygge ekstremt høye og sikre stillaskonstruksjoner.

Ergonomi er mer enn lav komponentvekt
Å bygge stillas er en tung jobb. Menneske og funksjon må gå hånd i hånd. God ergonomi er nødvendig for å beskytte folks helse, noe som gjør arbeidet mer behagelig og tryggere. I tillegg til få og lette komponenter, er komponentbalanse, stabilitet, fleksibilitet og visuell låsing og sikkerhetskontroll nødvendig – alt nøye gjennomtenkt og balansert med Plus8.

Bra for mennesker, miljø og økonomi
Du trenger aldri å velge mellom ergonomi, miljø eller økonomi med Plus8 universelle stillas. Ved å tilby lavest mulig totalvekt kan vi maksimere økonomien din samtidig som vi reduserer muskel- og skjelettskader og miljøpåvirkning. Der har du det unike med Plus8 i et nøtteskall!

smartie
Når effektivitet er etterspurt!

Vi er glade for å fortelle deg mer om hvordan du best kan dra nytte av fordelene med Plus8.

KONTAKT OSS
Vi utdanner oss til stillas

På våre service- og kompetansesentre tilbyr vi både teoretisk og praktisk opplæring for alle med interesse for stillasbransjen.

LES MER OM VÅRT SELSKAP